לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1566


Oygan sinyores dichas de mi boka
Ke son kozas ke el alma toka
Porke no fue koza poka
La mala de Avraam i de Ishak
Preva diezena
Ke Avraam fue prevado
Del Shem Yitbarah fue komendado
Ke por korban sera yegado
Su ijo Ishak el regalado
Yevo muncho sar de sintir lo pasado
Por la sinyora de Sara
Se kedo muy aturvado
Si se lo digo non sere 'skuchado
Por su ijo Ishak el regalado
Yoro la Senyora de Sara
Por su ijo presiado
Komo sera mi vida
De despartirte de mi lado
Aziendo tefilas
I de sus ojos lagrimas abashando
Por su ijo Ishak el regalado
En akeya ora disho Ishak
A su padre estimado
Dizir a mi madre Sara x2
Ke non tome el mal muy akavado
Ke su ijo Ishak en el fuego fue kemado
Ke ansi fuites del Dio enkomendado
Vos rogo mi sinyor padre kerido
Ke agizesh el kuchiyo bien agizado
Di mi siniza yevar a mi madre
Ke se vaya konortando
I muncho ke la estesh afalagando
Por vuestro ijo Ishak el regalado
Se paren delantre del Dio
De avante i mos kite la shehina de galut
Ke eya es bastante
I de los muestros korasones seamos aunantes
I frague la Kaza Santa
I ayi mos alegraremos kon ermozos kantes


Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1566

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Akedat Yitshak

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

159/01

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

320

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

מאיר נחום

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Nahum Meir

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Canada

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Turkia

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Self Recording

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1982

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

CP קופלאס

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Lit - Kippur ליטורגיקה כיפור

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song