לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1516


Es ora ke las puertas de tu peadad
Sean aviertas Dio a tu komunidad
Akodrate del paso de la antigüedad
Oked ve anikad ve amizbea

La prova diezena k'el Dio Potente
Provo a Avraam es la segiente
Toma Ishak tu desindiente
I aslo alsasion a mi prezente
Aun ke lo amas amor ardiente
Oked ve anikad ve amizbea

A Sara no deskovrio esta mision
Porke no eziera opozision
Onde los savios de nuestra nasion
Lo vo yevar ke le den enstruksion
Yorando izo su espartision
Oked ve anikad ve amizbea

A la manyana Avraam bien desedido
Partio kon sus mosos i su kerido
Al dia tresero al monte vido
Kon nuves i senyales destenguido
Ayi es el logar fue konvensido
Oked ve anikad ve amizbea

Avraam kijo saver se merisieron
Sos mosos komo el se alkorieron
Nada no vimos eyos respondieron
De su eskopo nada no entendieron
Les disho esperad ansi izieron
Oked ve anikad ve amizbea

Kuando eyos estavan kaminando
Itshak le demando maraviyado
Padre ya todo esta bien aprontado
Del karnero tu te as olvedado
Kualo dunkue sera sakrefisiado
Oked ve anikad ve amizbea

Su padre respondio al Dio espero
El nos aprontara algun karnero
Devemos kreer al Dio verdadero
I ser fedel a El i muy sensero
Apronta el altar yo esto kero
Oked ve anikad ve amizbea

Estonses entendio el regalado
Ke el mizmo sera sakrefikado
O Dio piadozo i enshalshado
Esto no te sea nunka olvedado
Retorna tu nasion a su estado
Oked ve anikad ve amizbea

Avraam alegre i muy kontente
Ovedisiendo al Todo Potente
Ato al mansevo su desindiente
Por ofrirselo a el Dio prezente
Versando lagremas komo la fuente
Oked ve anikad ve amizbea

Dezilde a mi madre Sara
Ke su gozo desparesio
El ijo tanto dezeado ke a los noventa lo pario
Fue destinado para el kochiyo
I en el fuego se ardio
Ke ansi fue la velontad del Santo Dio
Muncho yorara mi madre Sara
Konsolar no la podre yo
Oked ve a nikad ve amizbea

De ver el kochiyo mi kuerpo va temblando
Te rogo padre mio ke este bien agozado
I kuando mi kuerpo sera en el fuego kemado
Toma un poko de seniza de tu bien amado
I dile a mi madre Sara
Esto resto de tu ijo regalado
Todos los andjeles del sielo
Demandavan peadad
No amarges a este viejo
En su avansada edad
Esto ya es sufisiente
Por azer konoser sus fedelidad
De Avraam i de su ijo i su senseridad
No sea el mundo mankado
De esta briante klaridad
Oked ve anikad ve amizbea

Estonses se oyo una alta boz del Sielo
Avraam, Avraam yamo el Eternelo
No tokes al djoven ya konosi tu zelo
Kalmadvos i kayadvos mis andjeles del sielo
Este dia sera favoravle para mi puevlo
Oked ve anikad ve amizbea

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1516

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

El atán, el atado y el ara

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

154/01

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

168

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

ויולט פינץ

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Fints Violeta

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

S. Afrika

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Rodes

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Self Recording

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1982

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

PY Tr. פיוט מתורגם ללאדינו

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Lit - Rosh Hashana ליטורגי ראש השנה

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song