לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 168
Informante 168
Informant 168


Fints Violeta

ויולט פינץ

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

168

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Rodes

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1910

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

---

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

S. Afrika

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1982

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

154, 155

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Self Recording

שם המקליט