לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1152


Todas las aves dormían cuantas Dios criara y nace
Y Non/No dormía Felimena la hija del emperable x2
Y vueltas diera en su cama como el pescado en el mare
Con una nagüita corta no la tapa lo obligare
Y fuérase por sus palacios donde sus donzellas ĵaĵe
Buenas noches mis donzellas bien vengadis Felimena
¿Y a ónde vas tú Felimena a estas horas por las calles?
Vos que sois de antigüedade y consejo me habís de dare
Asín hizi yo mezquina cuando era de vuestra edade
Y demandé condes y duques y reyes y emperadores
Y a todos los desmenuzaba y monja me hubi de quedare
Gozái vuestros días niña gozái vuestra mocedade
Y como eso oyera Felimena loca salió por la calle
Se encontró con Marquesino el criado de su padre
¿Y dónde vas tú Felimena a estas horas por las calles?
Voy a matar a esos perros no me dejan sociedade
Y gozái vuestros días niña gozái vuestra mocedade
Mañana por la mañana yo se lo diré a tu padre.

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1152

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Melisenda insomne

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

116/01

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

287

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

אליאס מתתיה

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Matitia Elias

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Tanger

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Maroko, Larache

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1981

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

RM רומנסה

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-B17

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

בלתי מוגדר

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song