לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1153


¿Quién supiera y entendiera cuál es el uno?
El uno nuestro Señor baruj hu baruj shemó
Dos Moshé y Aharón
El uno nuestro señor baruj hu baruj shemó

¿Quién supiera y entendiera quién son los tres?
Abraham, Yitshak y Yaacob
...
¿Quién supiera y entendiera quién son los cuatro?
Cuatro madres de Israel Sará, Rivká, Leá y Rahel
...
¿Quién supiera y entendiera quién son los cinco?
Cinco libros de la Torá

¿Quién supiera y entendiera quién son los seis?
Seis libros de la Mishná
...
¿Quién supiera y entendiera quién son los siete?
Siete días de la huppá
...
¿Quién supiera y entendiera quién son los osho?
Osho días de la milá
...
¿Quién supiera y entendiera quién son los nueve?
Nueve mezes de la paridad
...
¿Quién supiera y entendiera quién son los diez?
Los diez son mandamientos ...

¿Quién supiera y entendiera quién son los onze?
Once son los kojabim
...
¿Quién supiera y entendiera quién son los doce?
Doce son los shevatim
...
¿Quién supiera y entendiera quién son los trece?
Trece años de tefilim...
...

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1153

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Las palabras retorneadas

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

116/02

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

138

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

מאיר כהן

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Cohen Meir

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Tanger

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Maroko, Larache

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1981

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

LR Acu שיר צובר

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Lit. Pesah ליטורגיקה פסח

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song