לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 397
Informante 397
Informant 397


Toledano Simy

סימי טולדנו

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

397

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Maroko, Tanger

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

New York

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

העתק הקלטה מראשית המ

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

227

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט