לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
920


Yaziendo sovre mi lecho
Penso faltas ke a echo
Por rogar al Dio me levanto
Me rendo al Templo Santo
Also mis ojos i digo
Rogo Dio k'estes konmigo
Tu favor es sin limito
De siempre i non de afito
Mas vale kayer en tu mano
I no en pueder de omano
Nifela na beyad Adonay
Ki rabim rahamav

Puederozo a ti estimo
En mi malor sos entimo
A ti espero i amo
En el galut sos mi arimo
Por tu piadad espero
Tu buendad yo me atiro
Salva esklavo ke esklama
De enimigos su sangre reklama
Nifela na beyad Adonay
Ki rabim rahamav

Oye el Dio i respondeme
De angusia a luz kitame
Konoskan toda la djente
Tu pueder grande i fuerte
Tu no menospresias aflido
En pueder de malos kayido
De sus yerros se resienten
Perdona al ke se repiente
Nifela na beyad Adonay
Ki rabim rahamav

Ya no me puedo eskuzar
De tanto ke kize abuzar
Kriado de tiera i polvo
Mi kuerpo no sera salvo
Delantre el Dio solo vale
Ovras buenas azer kale
Las echas del ombre el las konta
Ansina paga le apronta
Nifela na beyad Adonay
Ki rabim rahamav

Madrugada mos alevantamos
Tus siervos por alavarte
Zehut de padres membramos
Rogamos de non raviarte
Komo antes protejamos
Santo de Yaako rihmemos
No veamos amarguras
Mandamos paz de las alturas
Nifela na beyad Adonay
Ki rabim rahamav

פיוט הסליחות "בזכרי על משכבי" בלאדינו

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

920

תווים

Notas / Comments

Piyut de Selihot

הערות

Titulo / Title

Piyut: Be-zohri al mishkavi

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

095/04

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

10

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

יהודה אגלמז

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Aglamaz Yeuda

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Turkia, Ankara

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Sevilla Sharon

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1980

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

PY Tr. פיוט מתורגם ללאדינו

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Lit - Selihot ליטורגי - סליחות

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song