לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
2620


Ensupiensa i entendensia
Alavar al Dio kerensia
Kualos son los dos
Dos Moshe i Aron
Uno es el Kriador
Bareh-U Baruh Shemo

Ensupiensa i entendensia
Alavar al Dio kerensia
Kualos son los tres
Tres muestros padres son
Dos Moshe i Aron
Uno es el Kriador
Bareh-U Baruh Shemo

Ensupiensa i entendensia
Alavar al Dio kerensia
Kualos son los kuatro
Kuatro madres de Israel
Tres muestros padres son
Dos Moshe i Aron
Uno es el Kriador
Bareh-U Baruh Shemo

Ensupiensa i entendensia
Alavar al Dio kerensia
Kualos son los sinko
Sinko livros de la Ley
Kuatro madres de Israel
Tres muestros padres son
Dos Moshe i Aron
Uno es el Kriador
Bareh-U Baruh Shemo

Ensopiensa i entendensia
Alavar al Dio kerensia
Kualos son los sesh
Sesh dias de la semana
Sinko livros de la Ley
Kuatro madres de Israel
Tres muestros padres son
Dos Moshe i Aron
Uno es el Kriador
Bareh-U Baruh Shemo

Ensupiensa i entendensia
Alavar al Dio kerensia
Kualos son los siete
Siete dias kon el shabat
Sesh dias de la semana
Sinko livros de la Ley
Kuatro madres de Israel
Tres muestros padres son
Dos Moshe i Aron
Uno es el Kriador
Bareh-U Baruh Shemo


Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

2620

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Las palabras retorneadas

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

306/08

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

37

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

אסתר אסא

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Asa Ester

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Beer-Sheva

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Bulgaria, Samakov

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Ben Gurion University

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1985

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

LR Acu שיר צובר

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Lit. Pesah ליטורגיקה פסח

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song