לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
2095


Ay ariva i mas ariva ay una dama ermoza
Tanto fue su ermozura d'en boka en boka ya fue
Tanto fue d'en boka en boka a uyidos del rey ya fue
El buen rey ke sintio esto kavayos mando a siyar
Siyo mulas i kavayos i el su kavayo lazan
A la entrada de la puerta kon una bula vieja fue ankontrar
I ansi biva la bula vieja ke me avlesh la verdad
Esta mosa ke esta kantando kazada es u por kazar
Kazadika es el buen rey su marido aki no 'sta
Su marido se fue a la plasa a tratar i a baratar
A trokar oro kon plata dukadikos a bozear
Esto ke sintio el buen rey arientro se fue a 'ntrar
Si vos plaze la mi sinyora vengash vos al mi saray
En vuestra mano 'sto el buen rey lo ke keresh vos agash
Si vos sosh rey de Pirtugales yo soy reina en mi saray
Ya le li......
El buen rey ke sintio esto a transfer fue a tornar
Kamino de kinze dias en trenta los fue a yegar
El ke bien tiene i mal eskoje mal le venga i no s'anoje
Esto yo yo me lo kije ma no kale ke m'estreche
Ya....ya le li ya le li vay.....

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

2095

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Juan Lorenzo (?)

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

217/06

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

170

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

רבקה פרנקו

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Franko Rebeka

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Or Yeuda

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Turkia, Izmir

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1984

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

RM רומנסה

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-C2

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

בלתי מוגדר

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song