לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1777


Estava la reina Izelda i en su bastidor lavrando
Agujika de oro 'n mano i un pendon de amor lavrando
Por ayi paso Paridje i el su lindo namorado
-Para este puerpo Parize ke ofisio ash tomado?
-Merkader so mi sinyora i merkader i eskrivano
Tres naves tengo en porto kargadas de oro i brokale
De la nave ke yo vengo avia un riko mansano
Ke echa mansanas de amores el envierno i el enverano
-Si esto es verdad Paridje gloria es de lo kontare
Si vos plazia Paridje vos kero ir a vijitare
-Vengash en buena ora reina vos i el vuestro reinado
Armo velas i echo gancho i para Fransia la yevaron

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1777

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

El robo de Elena

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

184/05

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

5

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

איסטריאה אאיליון

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Aelion Estrea

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Londra

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Gresia, Saloniko

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Self Recording

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1984

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

RM רומנסה

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-F5

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

בלתי מוגדר

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song