לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1689


Ya Senyor del mundu de siempre i siempre x2
Tu el Rey el Rey de los Reyes x2
Echas de tus baraganiyas i maraviyas x2
Me plaze a mi por rekontarlas x2
Alavasiones ordinaremos manyana i tadre x2
A ti Dio Santo kriyan toda alma x2
Andjelos santos i ijos de ombre x2
Alemanya del kampo i aves de los sielos x2
Grandes son tus echas i muy muy fuertes x2
Arebashas a el alto, enalteses a el plinizmo x2
Si bivi el ombre miles de anyos x2
No puede rekontar sus baraganiyas x2
Dio ke de ti es la onra i la grandeza x2
Rihme a tus ovejas de boka de leones x2
I kita a tu puevlo de entre kativerio x2
Puevlo ke eskujitis mas ke todos los puevlos x2
A su Santuvario torna i a Santedad de las Santedades x2
Ke kon El se alegran ispritos i almas x2
I asalmearemos a ti kantares i alavasiones x2
En Yerushalayim sivda de la ermozura x2
Ya ribon alam Vealmaya x2
Antu Malka Meleh Malhaya, Meleh Malhaya

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1689

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Ya Ribón Alam

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

171/03

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

213

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

מנחם קנדיוטי

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Kandioti Menahem

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Bat Yam

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Turkia, Estambol

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1983

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

PY Tr. פיוט מתורגם ללאדינו

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-CC1

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Paralit. Shabbat פרה-ליטורגי שבת

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song