לדף המבוא

לאתר מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור

           

           

 

מיפיותו של יפת

תתע. חלום פיליפוס מלך מוקדוניה

‏מלך פלוּסיא מן המדינות הסמוכות למוּקדוניה היה מאוהבי פיליפוס ומאנשי בריתו ושלח לו מנחה סוס אחד, לא נראה עצום ונאה ממנו, והיה מכונה בוּספאל; ומרוב עצמו וחרונו לא היה יכול פרש לרכוב עליו, כי היה הורג כל הקרב אליו. ויצו המלך לעשות לו כלוב ברזל ולהעמידו שם ולהשליך לתוכו איש אשר היה חייב למלכות. ויהי הסוס אסור בתוך הכלוב ואיש לא יכול להתקרב אליו.

ופיליפוס המלך הלך לאחד מצלמי תועבותיו לדרוש ממנו להעלות על דעתו, מי אשר ישב על כסאו אחריו. וירא בחלומו כאלו אחד מן הצלמים בא אליו ויאמר: הגבר, אשר ירכב על הסוס האסור אשר לך, הוא אשר יירש המלכות אחריך. וישמור פיליפוס את הדבר הזה בלבו ולא גילהו לאחד ממשרתיו.

‏ובהגיע אלכסנדר לחמש-עשרה שנה נשא ונתן בכל החכמות וילמד חכמת המוסר מִקְלִיסְתֵּינַס המוסרי וחכמת החזיון [נוסח אחר: הזיון והגבורה] מִנַכְשֶׁבְנוֹס וחכמת הפילוסופיה מאריסטוטלס. ויגדל שמו בין העם עד למעלה ויגבר בתכסיסי המלכות וזיונם.

יום אחד עבר על מאסר הסוס הנזכר וירא גולגלות האנשים ועצמותיהם שבורות בין רגליו וחרה לו עד מאד ויושט ידו מתוך חורי הכלוב על ענק הסוס, ויסר הסוס וילחך את ידו בלשונו. ויצו אלכסנדר לפתוח שער הכלוב ויבוא אל הסוס ויפשוט ידו על צווארו ולא פנה הסוס אנה ואנה. וירכב עליו אלכסנדר בלי חבשה.

וכראות פיליפוס אותו שמח עליו מאד ויאמר: הנה נאמנו דברי האלוהות עליך! ויספר לו את אשר נראה לו בחלום הלילה.

 

מספר סידורי: 870

עמוד: תעט

מקור: (ו, קלג-קלד). יוסיפון, 80-78; תולדות אלכסנדר, 6-5; אלכסנדר מוקדון, 147. ב"י ג, 126-125, 306-305, 325.

מלות מפתח: פיליפוס (אבי אלכסנדר), בוספאל (סוס אלכסנדר), סוס, חלום, אריסטו

 

 

 

לדף המבוא

לאתר מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור