מבוא

מסד הנתונים

תוכן הענינים

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור

 

    

              

ממקור ישראל

מיכה יוסף בן גריון (ברדיצ'בסקי)

 

ביבליוגרפיה (מקורות הסיפורים)

‏‏הרשימה הביבליוגראפית המקורית שצירף ברדיצ'בסקי לספרו מבוססת על מבחר מקורות שחלקם אינו בהישג יד של הקוראים בימינו. כדי להקל עליהם את הגישה למקורות עשיתי שני דברים:

א. הוספתי הפניות לאתר האינטרנט http://www.hebrewbooks.org/. באתר זה יש למעלה משלושים אלף ספרים עבריים שנסרקו והועלו לרשת. בכל מקרה בו מצאתי מהדורות סרוקות באינטרנט צוין הדבר ברשימה בציון ממ"ב (מהדורה מצולמת באינטרנט) וניתן להגיע למהדורה המצולמת על ידי לחיצה על הכתובת.

ב. במקרים בהם איתרתי מהדורה חדשה יותר מזו שצוינה על ידי ברדיצ'בסקי, רשמתי אותה מתחת לציון המקורי ובמידה והספר נמצא בספריית אוניברסיטת חיפה צוין הדבר ברשימה בציון מ"ק (מספר קטלוגי) (י.פ.).

 

מהדורה מדעית מוערת של הספר "ממקור ישראל" ראתה אור באנגלית:

Berdichevsky, Micah Joseph, Mimekor Yisrael :classical Jewish folktales, collected by Micha Joseph bin Gorion; edited by Emanuel bin Gorion; translated by I.M. Lask; prepared, with an introduction and headnotes, by Dan Ben-Amos, Bloomington, Indiana University Press, 1990.

סימון קטלוגי בספריית אוניברסיטת חיפה: BM530.B4722513 1990

*

בכל ציון וציון נמסרים, לפי הסדר הסידורי של סיפורי "ממקור ישראל": שם הסיפור; בסוגריים – מראה מקומו במהדורה הקודמת של "ממקור ישראל" (כרך א-ו, תרצ"ח-תש"ה); ציון הספר, או הספרים, שממנו נלקח והועתק. (מהדורות הספרים ההם רשומות בהמשך, בסדר א"ב, לפי שמות הספרים).

 

‏במקום הערות מפורטות צוין, מדי פעם, מקום הסיפור בכמה ספרי מבואות, תרגומים ועיבודים, בראשי-תיבות, המתפרשים, בסדר א"ב, כדלקמן:

א"י (= אגדות היהודים), הוא האוסף "די זאגען דער יודען" מאת מ"י בן-גריון (חמישה כרכים בגרמנית, פרנקפורט 1927-1912).

Berdichevsky, Micah Joseph, Die Sagen der Juden, neu hrsg. und mit einem Nachwort versehen, vom Emanuel bin Gorion. Frankfurt am MainInsel-Verlag, 1962.

מספר קטלוגי בספריית אוניברסיטת חיפה: BM530.B48 1962 1990

 

ב"י (= באר יהודה), הוא האוסף "דער בוֹרן יודאס" Der Born Judas מאת מ"י בן-גריון (ששה כרכים, בגרמנית, ליפסיה 1923-1916; הציטוט לפי המהדורה השלימה האחרונה, 1924; בסוגריים: מספר הסיפור במהדורה המקוצרת, 1959).

Berdichevsky, Micah Joseph, Der Born Judas, Marchen und Geschichten; ubertragen von Rahel bin Gorion, Berlin, Schocken Verlag, 1934.

מ"ק בספריית אוניברסיטת חיפה: BM530.B47 1934

 

גינצברג (לוי גינצברג [גינצבורג]), מהדיר "אגדות היהודים" (Legends of Jews), שבעה כרכים, באנגלית, ניו-יורק 1935-1912.

המהדורה העברית: גינזברג לואיאגדות היהודים, (תרגם מרדכי הכהן), רמת-גן, מסדה, תשכ"ו-תשל"ה 1975-1966, 6 כרכים.

המהדורה האנגלית החדשה:

Ginzberg, Louis, Legends of the Jews, translated from the German manuscript by Henrietta Szold and Paul Radin, Philadelphia, Jewish Publication Society, 2003.

מ"ק בספריית אוניברסיטת חיפה: BM530.G5 2003 

 

גסטר (משה גסטר), ספר המעשיות, ליפסיה 1924 (עם ציוני מקבילות ותמצית באנגלית, לפי מספור האגדות).

מהדורה חדשה: גסטר משה, ספר המעשיות: כולל אגדות וסיפורים מתוך קובץ כ"י ישן נושן...עם תרגום אנגלי ומבוא והוספות וציונים ומראה מקומות ומפתח העניינים מאת משה גסטר, 1968.

מ"ק בספריית אוניברסיטת חיפה: BM530.S4 1968

ממ"ב: http://hebrewbooks.org/33911

 

גסטר, מעשה-בוך, תרגום אנגלי, שני כרכים, ניו-יורק 1934.

מהדורה אנגלית חדשה:

Gaster Moses, Ma'aseh Buch: book of Jewish tales and legends (translated from the Judeo-German and with an introduction by Moses Gaster,  Philadelphia, Jewish Publication Society of America, 1981.

מ"ק בספריית אוניברסיטת חיפה: BM530.M3 1981

 

הלר (ברנהרד הלר), מבוא לבדיות היהודים, בכרך הרביעי של הערות בולטה-פוליבקה למעשיות האחים גרים, בגרמנית, ליפסיה 1930.

Johannes Bolte & Georg Polivka Anmerkungen zu den Kinder-und Hausmärchen der Gebrüder Grimm, Leipzig, 1930

 

צפונות, "צפונות ואגדות" מאת מ"י בן-גריון, מהדורה בכרך אחד, תל-אביב עם עובד, תשט"ז,

מ"ק BM530.B473 1956

הספר הועלה לאינטרנט באתר "בן יהודה"

http://benyehuda.org/berdi/index.html

 

ש"א (= שבילי האגדה), מבוא לאגדות-עם, מאת עמנואל בן-גריון, ירושלים תש"י.

בן-גריון, עמנואל, שבילי האגדה: מבוא לאגדות-עם של העמים ושל ישראל, ירושלים, מוסד ביאליק, תש"ל.

מ"ק BM530.B32 1970 

 

רשימת המקורות

 

אבות דרבי נתן. (מסכת). הו"ל ש.ז. שכטר, וינה תרמ"ז.

מסכת אבות דרבי נתן: עם הגהות הגר"א. הערות להגהות הגר"א, נערך ונסדר על ידי מאיר זאב אתרוג, בני ברק, מכון "זכרון ירוחם", תשס"א 2001.

מ"ק BM506.4.A2 2001

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/38247 (שכטר)

וראה גם: http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/avot/shaar-2.htm (יהודה איזנברג)

 

אבן ספיר (מסעות). יעקב ספיר הלוי. א: ליק תרכ"ו; ב: מגנצא ‏תרל"ד.

הוצאה חדשה: ספיר, יעקב (1822-1886), אבן ספיר: מסעותיו המופלאים של ר' יעקב ספיר הלוי ז"ל בתימן, תשמ"ט 1989. מ"ק: G277.S269 1989

ממ"ב: חלק א' http://www.hebrewbooks.org/22331

         חלק ב' http://www.hebrewbooks.org/22332

אגדת בראשית (מדרש). הו"ל שלמה בובר. קרקא תרס"ג.

‏ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/26872 (מהדורת ש. בובר)

אגודת אגדות (מדרשים קטנים). הו"ל ח. מ. הורוביץ. ברלין תרמ"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/26848 (מהדורת א"מ לונץ 1886)

אגרות הרמב"ם. וורשה תרל"ח.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/11502

אגרת בעלי חיים (ויכוחי חכמה ומשל). קלונימוס בן קלונימוס, ‏מנטובה שי"ז.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/26835

אגרת תימן השניה. יעקב ספיר. מגנצא תרל"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/26831

אדלר-סליגסון (מהדרים): כרוניקה שומרונית חדשה (עברית וצרפ‏תית), פריז 1903.

אהל אלימלך (דברי חסידות). פרעמישלא תרע"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3933

אהלי שם (חסידות). בילגוראי תר"ע.

אוצר טוב (כתב עת). הו"ל אברהם ברלינר, ברלין תרל"ח.

מ"ק  XBM.A1265

ממ"ב חלק א' http://www.hebrewbooks.org/36610

       חלק ב'  http://www.hebrewbooks.org/36611

אוצר מדרשים (כל-בו של מדרשים קטנים ומעשיות). הו"ל י. ל. ‏אייזנשטיין, ניו-יורק תרע"ה.

איזנשטין, יהודה דוד,  אוצר מדרשים: בית עקד למאתים מדרשים קטנים ואגדות ומעשיות בסדר אלפא ביתא, נאסף ונערך ע"י יהודה דוד אייזענשטיין, תשכ"ט 1969.

מ"ק BM510.E5 1969

ממ"ב: חלק א' http://www.hebrewbooks.org/2603

        חלק ב' http://www.hebrewbooks.org/2585

אוצר מדרשים (מדרשים קטנים). הו"ל יצחק צינגר. פודגורזה תרנ"ט.

אוצר מדרשים כתבי יד. הו"ל ש. א. ורטהיימר. א'-ג', ירושלים, ‏תרע"ג-תרע"ד.

ממ"ב: חלק א' http://www.hebrewbooks.org/31254

        חלק ב' http://www.hebrewbooks.org/31255

אור זרוע (הלכה). יצחק בן משה, ז'יטומיר תרכ"ב.

ממ"ב: חלק א' http://www.hebrewbooks.org/14579

        חלק ב' http://www.hebrewbooks.org/14580

        חלק ג' http://www.hebrewbooks.org/14581

        חלק ד' http://www.hebrewbooks.org/14582

איומה כנדגלות (מוסר). יצחק אונקיירא, ברלין תס"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/21437

אלדד הדני (מסעות). הו"ל אברהם עפשטיין. פרסבורג תרנ"א.

מ"ק BM530.A5Y32

ממ"ב http://www.hebrewbooks.org/30662

אלה המסעות (מורה דרך). הו"ל אליקים כרמולי, בריסל תר"א.

אלה מסעי (מסעות). משה חגיז. ירושלים תרמ"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/20699

אליהו הנביא (ספר עם). פודגורזה תרע"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3739

אלפא-ביתא דבן סירא (מעשיות ומשלים). הו"ל מ. שטיינשניידר, ‏ברלין תרי"ח.

אלפא ביתא דבן סירא: סיפורי בן סירא בימי הביניים, מהדורה ביקורתית ופרקי מחקר מאת עלי יסיף, ירושלים, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשמ"ה.

מ"ק:  BM530.A5Y32

ממ"ב: (קראקא, תרנ"ו)  http://www.hebrewbooks.org/26862

אם לבינה (חסידות). לבוב תרס"ט.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/8037

אמונת חכמים (קבלה). אביעד שר שלום באזילה, ורשה תרמ"ח.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/31361

         http://www.hebrewbooks.org/31362

אמונת צדיקים (ספורי חסידים). ורשה תר"ס.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3839

ארובות השמים (מעשיות) או: מעשים טובים, שנקל, אלעזר בן יעקב (1940-1865) ורשה תרס"ד (1904).

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/33915

ראה אור תחילה תחת השם: מעשים טובים, פאדגורזע אצל קראקא תר"ס, 1900.

ממ"ב http://www.hebrewbooks.org/3852

ארחות עולם (כתיבת הארץ). אברהם פריצול. פראג תקנ"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/37051

ארחות צדיקים (מוסר ומידות). וילנה תרי"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/24764

אשכול הכופר (מספרי הקראים). יהודה הדסי בן אליהו הדסי. בדפוס מ. טירישקןגוזלוו תקצ"ו 1836.

 מ"ק  BM175.K3H3

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/44048

 

בוצר עוללות (פירוש לתורה). שמעון סאנטו, וינה תר"ו ("נתיבות ‏השלום").

בחיי בן אשר: פירוש על התורה. ויניציאה ש"ו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/21953

בית המדרש (ילקוט מדרשים ומעשיות). אהרן ילינק, ששה חדרים.

בית המדרש: מדרשים קטנים, אהרן ילינק, ירושלים: במברגר את וואהרמן, תרצ"ח 1938.

מ"ק BM510.J4 1938

ממ"ב: חלק ג' http://www.hebrewbooks.org/30836

        חלק ד' http://www.hebrewbooks.org/30842

        חלק ה' http://www.hebrewbooks.org/30889

        חלק ו'  http://hebrewbooks.org/30913

בית מדות (מוסר) יהודה ליב מרגליות. דיהרנפורט תקל"ז.

מרגליות, יהודה ליב ספר בית מדות, מוהרי"ל מרגליות. דפוס צ.ה. פעטצאלל, תרכ"ב 1862.
מ"ק 
BM649.5.M33B4 1862

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/23798

         http://www.hebrewbooks.org/30857

בית עקד אגדות (ילקוט מדרשים). חיים מאיר הורוביץ, פרנקפורט ‏ע"נ מיין א. סלבטצקי תרמ"א.

מ"ק BM510.H62

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/23009

בן המלך והנזיר (משל). אברהם חסדאי הלוי. מנטובה שי"ז.

בן המלך והנזיר הנעתק מלשון ערבי ללשון הקודש על ידי אברהם הלוי בן חסדאי (סודר, נוקד והודפס מחדש על ידי ניסן נייזוב) תשס"ב 2002.

מ"ק  PJ5050.I34B4 2002

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/20453

בראשית רבתי (מדרש). כתב-יד, פראג.

בריל, נ. (עורך): שנתונים לחכמת ישראל (בגרמנית). כרך ט', פרנקפורט ע"נ מיין 1887.

ברכת אברהם (מאסף). ברלין תרס"ג.

בתי מדרשות (מדרשים קטנים). הו"ל ש. א. ורטהיימר, א-ד. ירושלים תרנ"ג - תרנ"ז.

בתי מדרשות: עשרים וחמשה מדרשי חז"ל על פי כתבי יד מגניזת ירושלים ומצרים עם מבואות, הערות וציונים, ירושלים, מוסד הרב קוק, תש"י-תשי"ג 1950-1953.

מ"ק BM510.W4

ממ"ב: חלק א' http://www.hebrewbooks.org/21178

        חלק ב' http://www.hebrewbooks.org/21179

גדולים מעשי י' (מעשיות). יוסף שבתי פרחי, ורשה תרס"ח.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/9502

גנזי ירושלים (מאסף). ג': ירושלים תרס"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/31526

גנזי נסתרות (לקוטי כ"י). הו"ל יוסף קבק. ב' (תרכ"ח); ג' (תרל"ב).

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/697  (עמוד אחד בלבד)

 

דבי אליהו (דברי-הימים). אליהו קפסאלי. פדובה תרי"א ("ליקוטים ‏שונים").

דבר דבור (מעשיות). שמואל פיגיט. ורשה תרס"ד.

דברי יוסף (דברי-ימים). יוסף סמברי. ברלין תרנ"ו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/36869

דברי ימי ישראל בתוגרמה (דברי-ימים). שלמה רוזאניס. חלק ג': הוסיאטין תרע"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/36654

דברי ימים למלכי צרפת (דברי-ימים). יוסף הכהן. לבוב תרי"ט.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/52576 ונציה ש"ד 1554

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/44155 למברג תרי"ט 1859

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/24783 אמסטרדם תצ"ג 1733

דברי הימים של משה רבנו (מדרשים). ויניציאה תכ"ד.

‏ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/9495

דברי מלכות בית שני (דברי-ימים). אברהם בן דאוד. פראג תקנ"ה.

דברים ערבים (מעשיות חסידים). נח נפתלי פאלווסקי, מונקאטש תרס"ג - תרס"ד.

ממ"ב: חלק א'‏ http://www.hebrewbooks.org/3654

             חלק ב' http://www.hebrewbooks.org/3853

דובר שלום (מעשיות חסידים). שלום בן אלעזר רוקח מבלז, פשמישל תר"ע 1855.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/43689

דורש לציון (מסעות). ירושלים תש"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/43851 חיים יעקב קרמר (?) ורשה תרנ"א 1891

דעת זקנים (פירוש על התורה). בעלי התוספות. ליוורנו תקמ"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/19128

דרך האמונה ומעשה רב (ספורי חסידים). יעקב שלום דונור, ורשה תרנ"ח.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3626

דרך טובים (מאסף). צבי הירש אדלמן, לונדון תרי"ב 1852.

‏ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/41621

הגורן (מאסף). הו"ל ש. א. הורודצקי, ס' שמיני: תרע"ב. ס' תשיעי: תרפ"ב.

הכוזרי (פילוסופיה ודת). יהודה הלוי. הו"ל א. ציפרינוביץ. ורשה ‏תרע"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/32603

הלבנון (כתב-עת). הכוונה לכתב העת העברי הראשון שהוציא לאור יחיאל ברי"ל. העיתון יצא לאור בהפסקות, ובתדירות משתנה, בשנים 1863–1886 (20 כרכים שנתיים), בירושלים, בפריז, במיינץ ובלונדון. העיתון כלל מדור בשם "משלי ערב" שלחלקים ממנו ניתן לגשת באמצעות האינטרנט.  

ממ"ב: הלבנון – "משלי ערב" (יש להכניס את המילים "משלי ערב" כדי להגיע לטקסטים השונים)

הלכות גדולות. ויניציאה ש"ז.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/14451

המעריך (באור מלים). מנחם די לונזאנו. ליפסיה תרי"ג.

הקדם (כתב-עת) כרך א' : תרס"ז – תרס"ח: ספר-עתי לידיעות שמיות ולחכמת ישראל; יוצא אחת ברבע שנה בהשתתפות חכמים מובהקים על ידי יצחק דובער מארקאן, אברהם זארזאווסקי, ס"ט פטרסבורג תרס"ז-תרע"ב 1912-1907.

ממ"ב: עותק אלקטרוני של שלושת הכרכים נגיש לקהל הרחב דרך אתר הספרייה הלאומית:

http://aleph500.huji.ac.il/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nnlall&con_lng=heb

ברדיצ'בסקי מזכיר את כתב העת רק פעם אחת בספרו:

http://folkmasa.org/b/mi_sipurp.php?mishtane=347

תדפיס של עמודים 118-117: http://folkmasa.org/b/hanina.pdf

תדפיס של המאמר כולו עמודים 121-111: http://folkmasa.org/b/cabale.pdf

מדובר במאמר בצרפתית (עם ציטוטים עבריים) מאת דוד דה גונסבורג (David de Gunzburg)  שם המאמר: La Cabale a la veille de l'apparition du Zohar אסמחל בן רחם אלגסאר.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/37725 שנה ראשונה תרס"ז 1907

השלמת ספר הקבלה (דברי-ימים). הו"ל א. א. הרכבי. ורשה תרי"ח.

ואהבת לרעך כמוך (ספור עם). טרנוב תרס"ד.

והזהיר (מדרש). חלק ויקרא-במדבר. הו"ל י. מ. פריימאן. ורשה תר"מ.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/38576

זוהר (עם "מדרש הנעלם" ו"סתרי תורה").

זוהר חדש. אמשטרדאם תס"א.

זכרון טוב (ספורי חסידים). ישראל משה ברומברג, פיוטרקוב תרנ"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3884

 

חבור יפה מהישועה (ספר המעשיות). נסים בן יעקב. אמשטרדאם תק"ו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/23775

http://www.hebrewbooks.org/38609 ורשה תקצ"ז 1837

http://www.hebrewbooks.org/44127 ורשה תרמ"ו 1886

http://www.hebrewbooks.org/46759 ורשה תרמ"ו 1886

http://www.hebrewbooks.org/23775 אמסטרדם תק"ו 1746

http://www.hebrewbooks.org/32282 ורשה תרמ"א 1881

http://www.hebrewbooks.org/32283 לבוב תר"כ 1860

חבור מעשיות (ס' מעשיות). וירונה ת"ז.

חדשים גם ישנים (כתבי יד). הו"ל א. א. הרכבי. סידרה ב' (א'): ‏פטרבורג תרנ"ח.

חובות הלבבות (מוסר השכל). בחיי בן פקודה. ליפסיה תר"ו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/9614

חוות יאיר (תשובות). יאיר חיים בכרך. פרנקפורט ע"נ מיין תנ"ט.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/857

חיבת ירושלים (ארץ-ישראל). חיים הורביץ. ירושלים תר"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/32382

חיי יהודה (אבטוביוגרפיה). יהודה אריה די מודינא. קיוב תרע"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/46629 

חמדה גנוזה (מאסף). עדעלמאן, צבי הירש איש חן טוב, קניגסברג תר"ז.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/32429

חמדת ימים (מוסר והתנהגות). נתן העזתי (?). ליוורנו תקכ"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/9406

        http://www.hebrewbooks.org/9407

        http://www.hebrewbooks.org/9408

        http://www.hebrewbooks.org/9409

חשק שלמה (פירוש על שיר-השירים). יוחנן אלימאן. "שער החשק": ‏ליוורנו תק"ן.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/5909

 

טעם זקנים (מאסף). אליעזר אשכנזי. פרנקפורט ע"ג מיין תרי"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/21280

טעמי המנהגים (מנהג). אברהם יצחק שפרלינג שו"ב. לבוב תרע"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/14556

 

יון מצולה (דברי-ימים). נתן נטע הנובר. לבוב תרע"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/9574

יוסיפון (דברי-ימים). גוטה תס"ז; מהדורת גינצבורג-כהנא: ברדיטשוב תרנ"ו - תרע"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/11551

ילקוט המכירי (לקט מדרשים). מכיר בן אבא-מרי. על ס' תהלים: ‏הו"ל ש. בובר. ברדיטשוב

תרנ"ט. - על ס' משלי: הו"ל א. גרינהוט. ירושלים תרס"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/32636

        http://www.hebrewbooks.org/32637

ילקוט ספורים (מעשים ומעשיות). ורשה תרס"ה.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/32651

         http://www.hebrewbooks.org/32655

         http://www.hebrewbooks.org/32654

         http://www.hebrewbooks.org/32652

         http://www.hebrewbooks.org/32650

ילקוט ראובני (דברי קבלה). וילהרמשדורף תמ"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/14097

        http://www.hebrewbooks.org/14095

ילקוט שמעוני (מדרשים לתנ"ך). שמעון אשכנזי. פרנקפורט ע"נ מיין ‏תמ"ז.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/9757

        http://www.hebrewbooks.org/9758

יפה מראה (אגדות הירושלמי). שמואל בן יצחק יפה, ויניציאה ש"נ.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/44815

http://www.hebrewbooks.org/45542 ויניצאה שכ"ז 1567

http://www.hebrewbooks.org/37359 אמסטרדם תפ"ז 1727

http://www.hebrewbooks.org/42618 ברלין תפ"ה 1725

ירושלים (שנתון). א. מ. לונץ. ספר רביעי: ירושלים, תרנ"ב.

(בספריית חב"ד נמצאות חוברות משנים ב, ג, ה, ו, ז, אך לא משנה ד)

ירחמאל (מדרש ודברי-ימים). כ"י אוקספורד.

יש נוחלין (מוסר). אברהם הורוביץ. אמשטרדאם תס"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/32718

ישועות ישראל (מעשיות חסידים). פודגורזה תרס"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3650

 

כד הקמח (דרשות). בחיי בן אשר. לבוב תרלייב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/32745

כלילה ודמנה (משלי מזרח). הו"ל י. דרנבורג, פריס תרמ"א.

כנסת ישראל (חסידות). ורשה תרס"ו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3633

כפתור ופרח (אגדות). יעקב לוצאטו. אמשטרדאם תס"ט.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/32810

כרמי שומרון (ענינים שומרוניים). ר. קירכהיים. פרנקפורט ע"נ מיין תרי"א.

ממ"ב http://www.hebrewbooks.org/33632 

כתבי שבח יקר וגדולת האר"י. ש.ח. מיינשטריל.

לוח ארץ ישראל. הו"ל א. מ. לונץ. שנה ח': תרס"ב ; י': תרס"ד.

לוי, ישראל (מהדיר): צרור מעשיות (עברית וצרפתית). הרבעון ‏הצרפתי לחכמת ישראל. פריז

1897-1896.

לישרים תהלה (מחזה). משה חיים לוצאטו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/51943 ורשה תרי"ז 1857

http://www.hebrewbooks.org/44188 לבוב תרל"ט 1879

http://www.hebrewbooks.org/43065 אמסטרדם תק"ג 1743

http://www.hebrewbooks.org/35694 לבוב תר"י 1850

ליקוטי מעשיות (ספורים). ישראל בר ששון. ירושלים תרס"ט.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/9523

ליקוטי המעשים (מעשיות). וירונה ת"ח.

ליקוטי הפרדס. (קבלה). אמשטרדאם תע"ה.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/40423 אמסטרדם תע"ה 1715

http://www.hebrewbooks.org/40424 אמסטרדם תע"ה 1715

http://www.hebrewbooks.org/44270 ונציה רע"ט 1519

http://www.hebrewbooks.org/1747 אמסטרדם תע"ה 1715

http://www.hebrewbooks.org/33002 לבוב תרכ"ו 1866

http://www.hebrewbooks.org/39913 פולנאה תקע"ג 1813 

לקורות הגזרות על ישראל (דברי ימים). קראקא תרנ"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/44192 קראקא תרמ"ט 1889

http://www.hebrewbooks.org/44191 אודיסה תרנ"ב 1892

http://www.hebrewbooks.org/44193 (ליקוטים ומילואים) קראקא תרמ"ט 1889

http://www.hebrewbooks.org/5978 פרמישלה תרמ"ז-תרנ"ג 1893-1887  

לקח טוב (מדרש). הו"ל ש. בובר. וילנה תרמ"ד.

מאור עינים (מחקר). עזריה מן האדומים. ורשה תרנ"ט.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/20254

מאורעות עולם (דברי-ימים). אברהם משה, קושטא תקי"ו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/33029

מאורעות צבי (לקוטי ש"ץ). חמ"ד תקצ"ח.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/30664

מאזני צדק (מוסר השכל). אלגזאלי (תרג' אברהם ב"ר חסדאי). ‏ליפסיה תקצ"ט.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/23904

מאמר האחדות (פילוסופיה ודת). יוסף יעבץ. חמ"ד תר"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/30793

        http://www.hebrewbooks.org/33055

מבחר הפנינים (חכמה). ידעיה הפניני. ברלין תר"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/33120

מבשר ישועה (חסידות). ורשה תר"ס.

מבשרת ציון (עשרת השבטים). אליקים כרמולי. בריסל תר"א 1841.

http://www.hebrewbooks.org/37438 

מגדל עוז (מחזה). משה חיים לוצאטו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/44072 קאניסברג תרכ"ב 1862

http://www.hebrewbooks.org/44071 קאניסברג תר"כ 1860

מגיד שיחות (חסידות). ר' נחמן מברצלב. ורשה תר"ס.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/26789 

מגלת אחימעץ מהדורת בנימין קלאר, הוצאת ספרי תרשיש, ירושלים, תש"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/38867

מגלת אנטיוכוס (מעשה המכבים בלשון ארמית). מנטובה שי"ז.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/33150

מגלת ספר (אבטוביוגרפיה). יעקב עמדן (יעב"ץ). ורשה תרנ"ו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/37017 ורשה תרנ"ז 1897

מגן אבות (פי' על אבות). ליפסיה תרט"ו.

מדרש אבות (ערכי התנ"ך). אריה זאב בן משה יעקב חפץ, ורשה תרנ"ו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/46754 חלק א'

http://www.hebrewbooks.org/46755 חלק ב'

מדרש אגדה (על התורה). הו"ל ש. בובר. וינה תרנ"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/39933 (הוצאה חדשה תרנ"ד 1894)

http://www.hebrewbooks.org/33177 בובר חלק א, תרנ"ד 1894

http://www.hebrewbooks.org/33178 בובר חלק ב, תרנ"ד 1894 

מדרש אליהו (דרשות). אליהו הכהן. איזמיר תקי"ט.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/6182

מדרש הגרול, דוד בן עמרם העדני: א) לס' בראשית, הו"ל ש. ז. שכטר, קמברידש תרס"ב. ‏ב) לס' דברים, כ"י.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/38103 בראשית, קנטאבריגיא תרס"ב 1902

http://www.hebrewbooks.org/33185 שמות, תרפ"א 1921

http://www.hebrewbooks.org/33186 שמות ברלין תרע"ד 1914

מדרש זוטא (למגילת רות). הו"ל ש. בובר. ברלין תרנ"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/20893

מדרש משלי. הו"ל ש. בובר. וילנה תרנ"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/14102

מדרש רבה. (על התורה).

מדרש רבה. (על המגילות).

מדרש שיר-השירים. הו"ל ל. גרינהוט. ירושלים תרנ"ז.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/33210

מדרש שמואל. הו"ל ש. בובר. קראקא תרנ"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/33213

מדרש תהלים. הו"ל ש. בובר. וילנה תרנ"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/14295

מדרש תלפיות (ילקוט). אליהו הכהן. טשרנוביץ תר"כ.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/20804

מדרש תנחומא (על התורה): א) הנוסח המקובל. ב. הנוסח הישן. ‏הוצאת ש. בובר. וילנה תרמ"ה.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/14123

מדרשות ומעשיות. ויניציאה ש"ג. (חיבור המעשיות והמדרשות וההגדות)

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/52590 ונציה שנ"ט 1599

מוסרי הפילוסופים (חכמה). חנין בן יצחק. (תרגום: יהודה אלחריזי). ‏פרנקפורט ע"נ מיין תרנ"ו.

מוראים גדולים (מעשיות) י. ש. פרחי. ורשה תרס"ט.

מחברות עמנואל. עמנואל הרומי. ברלין תקנ"ו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/38901 ברלין תקנ"ו 1796

http://www.hebrewbooks.org/44904 קושטא רצ"ה 1535

http://www.hebrewbooks.org/38900 לייפציג תרפ"ו 1926

http://www.hebrewbooks.org/11766 קושטא רצ"ה 1535

http://www.hebrewbooks.org/38899 חבוב תר"ל 1870

מחזור ויטרי (הלכה). ברלין תרנ"ג - תרנ"ז.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/10172

מטה דן ("כוזרי שני"). דוד ניטו. ורשה תרס"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/33309

מלחמת חובה קושטא ת"ע.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/24130

ממלכת אררט (מסעות). צבי כשדאי. אודסה תרע"ב.

ממ"ב: http://benyehuda.org/kasdai/

מנורה הטהורה (חסידות). יהודה אריה פרנקל-תאומים, פשֶמישל תרע"א (1911).

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/43707

מנורת המאור (מוסר). מנטובה שכ"ג. (יצחק אבוהב ספרדי).

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/19592

מנצור אלדאמרי. הו"ל ח. י. קוהוט. ניו-יורק תרנ"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_2585_5.pdf (מעשה ר' מאיר מתוך מנצור אלדמרי)

http://folkmasa.org/ozar/oz001.htm (מעשה ביכניהו המלך)  

מסעות ארץ-ישראל. משה באסולה. הו"ל י. בן-צבי. ירושלים תרצ"ח.

ממ"ב: http://wdb.ugr.es/~proyecto_viajeros/recursos/textos/judios/yaari.pdf (עמודים 165-125 בתוך ספרו של יערי מסעות ארץ ישראל)

מסעות ר' בנימין (ס' מסעות). בנימין איש טודילה, הו"ל א. ‏גרינהוט. ירושלים תרס"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/20762

מסעי ישראל (מסעות). דוד גורדון. ליק תרי"ט.

מעגל טוב (מסעות). ח. י. ד. אזולאי. ליוורנו תרלייט.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/21838

מעיל צדקה (מאמרי חז"ל ומעשיות). אליהו הכהן. לבוב תרי"ו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/24633

מעשה ה' (סיפורי מקובלים). לבוב תרי"ב.

מעשה מהחייט (סיפורי-עם, ביהודית). וילנה תרס"ח.

מעשה טוביה (מחקרים). טוביה הרופא. קראקא תרס"ח.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/20093

מעשה של ירושלמי (סיפור עם). מונקטש תרס"ב.

ממ"ב: http://www.interpersonalarts.com/wp-content/uploads/2016/01/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99.pdf

(הספרייה לפולקלור ואתנולוגיה ירושלים תש"ז)

http://www.hebrewbooks.org/38996 (אותה הוצאה בספריית חב"ד)

מעשה נסים (סיפורי עם). שלמה בכור חוצין ס"ט, (כולל נסים אשר נקרו בארצנו הקדושה. נעתקו מספר שערי ירושלים. גם נקבצו ספורים מועתקים מכמה וכמה ספרים). דפוס ש"ב חוצין, בגדאד, תר"ן.

ממ"ב http://www.hebrewbooks.org/33898

מעשה צדיקים (1) (מעשיות וחיי קדושים). יצחק הלוי אבן סוסאן. ‏חשו"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/33886 ירושליפ תרמ"ט 1889

מעשה צדיקים (2) (מעשי חסידים), מנחם מנדל בודק, (1874-1825) לבוב תרנ"ז.

באתר חב"ד ישנן שתי מהדורות:

לעמבערג, תרכ"ד (1864) http://www.hebrewbooks.org/43341

לובלין תר"ם (1899) http://www.hebrewbooks.org/43340

מעשה הקדושים (סיפורי חסידים). לבוב תרנ"ה.    

מעשה תעתועים (מחקר). ש. רובין. וינה תרמ"ז.      

מעשה-בוך (ס' מעשיות בלשון יהודית).

מעשי הגדולים (מעשיות הש"ס). לבוב תרס"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3923 (שלמה וילף לבוב תרמ"ו 1896)     

מעשיות ומאמרים יקרים (חסידות). ז'יטומיר תרס"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3797

מעשיות נוראים ונפלאים (סיפורי מעשיות). קראקא תרנ"ו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/39000 אלעזר בן יעקב שנקל קראקא תרנ"ו 1896

מעשיות פליאות (סיפורי מעשיות). קראקא תרנ"ו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3796  (אלעזר בן יעקב שנקל לבוב תרמ"ג 1883)

http://www.hebrewbooks.org/33914 קראקא תרנ"ו 1896

מעשיות מצדיקי יסודי עולם (סיפורי מעשיות). פודגורזה תרס"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3795

מעשים טובים (1) (מעשים ומליצות). שלמה בכור חוצין (אוסף ועורך), דפוס ש"ב חוצין, בגדד, תר"ן.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/44211

מעשים טובים (2) או: ארובות השמים (מעשיות), שנקל, אלעזר בן יעקב (1940-1865) ורשה תרס"ד (1904).

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3852

ראה אור תחילה תחת השם: מעשים טובים, פאדגורזע אצל קראקא תר"ס, 1900.

ממ"ב http://www.hebrewbooks.org/33915

מעשים מפוארים (סיפורים למקרא). שלמה בכור חוצין (אוסף ועורך), (כולל סיפורים אשר מהם ילמוד האדם מוסר השכל. נקבצו ובאו מספרים רבים כם ממכתבי עתים לישראל) דפוס ש"ב חוצין, בגדד, תר"ן.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/33916

מפעלות צדיקים (חסידות), לבוב תרנ"ז.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3761

מקור חיים (חסידות). בילגורייא תרע"ב.

משל הקדמוני (משלים ומליצות), יצחק בן סהולה. פרנקפורט ע"נ אודר תק"מ.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/22455

משלי סנדבאר (סיפורים מזרחיים). הו"ל פ. קאסל. ברלין (תרנ"א).

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/37577 (הברמן תל-אביב תש" 1946)

משלי שועלים. ברכיה בן נטרונאי הנקדן. מנטובה שי"ז.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/24174

        http://www.hebrewbooks.org/24175

נבואת הילד (חזיונות). ברלין חש"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/30653

נגיד ומצוה (קבלה). יעקב צמח. ליוורנו תקנ"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/14835

נוה שלום (קטעי אבות דר' נתן). מינכן תרל"ב.

ממב: http://www.hebrewbooks.org/34126 שלמה זלמן בן שלום טויסיק, מינכן תרל"ב 1892

נויבואר – שטרן (מהדרים): סיפורי הגזירות בימי מסעי הצלב ‏(עברית וגרמנית). ברלין תרי"ב.

נוראות אנשי מעשה (מעשיות). ורשה תש"ד (?). [צ.ל. אלעזר שענקעל, קראקא, תר"ס. – י.פ.]

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/39062

נפלאות גדולות (מעשיות). ורשה חש"ד (?). [צ.ל. אלעזר שענקעל, קראקא, תר"ס. – י.פ.]

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/39068

נפלאות השם (מעשיות ורברי ימים). לבוב תרע"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/51032 למברג תרע"ב 1912   

נפלאות מהר"ל (סיפורי נסים). פיוטרקוב תרע"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/4139

נפלאות הצדיקים (מעשי חסידים). פיוטרקוב תרע"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/43360 יקותיאל זלמן למברגר (ביידיש) ורשה תרפ"ד 1924  

נפלאים מעשיך (ספר לימודי). ליוורנו תר"מ.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/34179 אברהם שלום חם חמוי ליוורנו תרמ"א 1881

נצר תאנה (מעשיות), שמעון בן יוסף רבי (1935-1860), טרנוב תר"ס.

ממ"ב: http://hebrewbooks.org/34189

נר המערב (דברי-ימים). י. מ. טולידאנו. ירושלים תרע"א.

נשמת חיים (צפונות). מנשה בן ישראל. שטטין שי"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/24192

נתיב לחיי עולם (קבורת מתים). ורשה תרנ"ט.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/41533 יצחק בן מרדכי ליפיץ, ורשה תרפ"ט 1928

סבוב רבי פתחיה (ס' מסעות). הו"ל א. גרינהוט. פרנקפורט ע"נ מיין תרס"ח.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/37604 זולקוא תקל"ב 1772

http://www.hebrewbooks.org/37605 ירושלים תרס"א 1905

סדר אליהו זוטא (מדרש). הו"ל מאיר איש-שלום. וינה תרט"ב ‏(נספחים: שם, תרס"ד).

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/8446

סדר אליהו רבה (כנ"ל).

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/8446

סדר הדורות (דברי זמנים). יחיאל היילפרין. ורשה תרנ"ז.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/24645

סדר החכמים וקורות הימים (כרוניקאות). הו"ל א. נויבואר. ‏אוקספורד תרמ"ז.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/39226 אוקספורד תרמ"ח 1888

http://www.hebrewbooks.org/36858 אוקספורד תרמ"ח 1888

סדר היום (פירוש תפלות). לובלין תרס"ט.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/41230 משה בן יהודה אבן מכיר, ורשה תרל"ו 1876

סוד הסודות (מיוחס לאריסטו). הו"ל מ. גסטר.

סיפור רבי יוסף דילה ריינה. חשו"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/33894 ורשה תרס"ה 1905

סיפורי אנשי שם (מעשיות). פודגורזה תרס"ג.

סיפורי יעקב (מעשיות). הוסיאטין תרס"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3685

סיפורי ירושלים (מעשיות ביהודית).

סיפורי מעשיות (בדיות). ר' נחמן מברצלב. ורשה תרמ"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/43369 ורשה תרמ"א 1881

http://www.hebrewbooks.org/34317 ירושלים תשנ"א 1991

סיפורי מעשיות חדשים (ר' נחמן מברצלב). פודגורזה תר"ס.

ממ"ב http://www.hebrewbooks.org/53575  פדגרזה תר"ס 1900

סיפורי צדיקים (חסידות). חשו"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3631 אברהם בן יצחק בן אשר אנזל סובלמן, לבוב תרס"ט 1909  

סיפורים נוראים (מעשיות). מונקאטש תרנ"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/34286 יעקב קידנר, מונקאטש תרנ"ד 1894

סיפורים נחמדים (מעשיות). ז'יטומיר תרס"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3802 ישעיה וולף ציקרניק, זיטומיר תרס"ג 1903

ספר זכירה (רפואות). זכריה פלונגיאן. ורשה תרי"ז.

ספר חנוך (חכמה). נדפס יחד עם "דברי הימים למשה רבינו", ועוד. ‏ויניציאה ש"ב.

ספר חסידים (מוסר ומנהג). דפוס פרנקפורט ע"נ מיין תפ"ד. הוצ' י. ה. ויסטינצקי, ברלין תרנ"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/14561

ספר חרדים (מוסר). אליעזר אזקרי .לובלין תרנ"ז.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/45039 ונציה שס"א 1601

ספר יוחסין (דברי זמנים). אברהם זכות. הו"ל צ. פיליפובסקי. לונדון ‏תרי"ז.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/29112

ספר הישר (משנה סיפורי מקרא). ויניציאה ש"צ.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/30784

הוצאה חדשה: ספר הישר, ההדיר וצירף מבוא יוסף זן, מוסד ביאליק, תשמ"ו 1986

מספר קטלוגי באוניברסיטת חיפה: BM530.S43 1986

ספר הישר לרבנו זרחיה. פרנקפורט ע"נ מיין תר"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/41844 (ספר הישר המיוחס לרבינו תם) פרנקפורט תר"י 1850

ספר הליקוטים (מדרשים). חו"ל א. גרינהוט. חלק א'. ירושלים ‏תרנ"ח.

ספר המבקש (משלים ומליצות). שם-טוב פלקירא. האג תקל"ב.

ספר המוסר. יהודה בן שלמה כלץ. קראקא שנ"ה.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/45918 קראקא שנ"ח 1598

http://www.hebrewbooks.org/42293 מנטובה שכא 1561

ספר מוסר (פירוש מסכת אבות). יוסף בן-יהודה. הו"ל ב. ז. בכר. ‏ברלין תרע"א.

ספר המנהיג (מנהגים). אברהם בר נתן אבן ירחי. לבוב תרי"ח.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/8912

ספר המעשיות. אלעזר עראקי. בגדד תרנ"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/33912

ספר סדר הקבלה (דברי-ימים). אברהם בן דאוד. יחד עם "סדר עולם" ועוד. פראג תקנ"ה.

ספר השעשועים (משלים ומליצות). יוסף בן זבארה. הו"ל י. דוידזון. ‏ניו-יורק תרע"ד.

ספר התפוח אשר לאריסטו. פרנקפורט ע"נ אודר תקנ"ט.

‏ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/45919 (יצחק בן שלמה אבן סהולה) פרנקפורט על נהר אודר תנ"ג 1693

http://www.hebrewbooks.org/35953 לבוב תרל"ג 1873

http://www.hebrewbooks.org/25012 וילנה תקנ"ט 1799

http://www.hebrewbooks.org/35357 פרשבורג

 

עדת צדיקים (סיפורי חסידים). לבוב תרכ"ח.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/43913 מיכאל לוי רודקינזון ורשה תרכ"ה 1865

עושה פלא (סיפורי מעשיות). יוסף שבתי פרחי. א'-ג', ליוורנו ‏תרס"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/34505 ליוורנו תר"צ 1930 חלק א

http://www.hebrewbooks.org/34507 ליוורנו תר"צ 1930 חלק ב

http://www.hebrewbooks.org/34506 ליוורנו תר"צ 1930 חלק ג

עטרת תפארת (חסידות). בילגוריא תרע"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3929

עירין קדישין (חסידות). ורשה תרמ"ט.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3634

עמק הבכא (גזרות ודברי ימים). יוסף הכהן, הו"ל מ. לטריס. קראקא ‏תרנ"ה.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/46696 קרקוב תרנ"ה 1895

עמק המלך (קבלה). אמשטרדאם ת"ח.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/7307

עקטאן דמר יעקב (אגדות הכוזרים). הו"ל א. כרמולי. בריסל תר"כ.

ערוך השלם (ס' שרשים). נתן בן יחיאל. הו"ל א. קוחוט. וינה ‏תרל"ח ואילך.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/11828

ערך מלין (שמות אנשים וארצות), שלמה יהודה ליב הכהן רפופורט. פראג תרי"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/34502 פראג תרי"ב 1852

עשר עטרות (חסידות). פיעטרקוב תר"ע.

עשר צחצחות (חסידות). פיעטרקוב תר"ע.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/43372 (עשר צחצחות – ספר זכות ישראל) תר"ע 1910

פטירת רבנו הקדוש מבלז (חסידות). לבוב תרנ"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3730

פירוש רב סעדיה גאון לספר יצירה.

פסיקתא רבתי (מדרשי ההפטרות). הו"ל מ. איש שלום. וינה תר"מ.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/14356

פרקא דרבנו הקדוש. ב"שלושה ספרים נפתחים": לבוב תרל"ז.

פרקי רבי אליעזר (מדרשים). ויניציאה ש"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/22744

פרקי שירה (פיוט ותפילה). ויניציאה תכ"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/24236

ציוני (קבלה). מנחם ציוני. קוריץ תקמ"ה.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/21326

צל עולם (חכמת הטבע). מתתיהו דלקראט. אמשטרדאם תצ"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/24249

צמח דוד (דברי-ימים). דוד גנז. פיורדה תקמ"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/21930

צמח צדיק (מעשיות ומליצות). יהודה אריה די מודינא. ניו-יורק תרנ"ט.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/9179

צרור המור (על התורה). אברהם סבע. ויניציאה ש"ו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/30801

צרי היגון (משלים). שם טוב פלקיירא. פיורדה תרי"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/30681

קב הישר (מוסר). צבי הירש קיידנובר. פרנקפורט ע"נ מיין תס"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/24291

קהל חסידים (חסידות). חשו"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3746

קובץ על-יד (מאספים). ‏ספר שני: ברלין תרמ"ו; ספר רביעי: ברלין תרמ"ח.

קול יעקב (חסידות). ורשה תרל"ב.

קורא הדורות (דברי·ימים). דוד קונפורטי. ברלין תר"ה.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/7419

ראשית חכמה (מוסר). אליהו וידאש. פיורדא תקכ"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/11862

רב פעלים (מקור המדרשים). אברהם בן-אליהו. ורשה תרנ"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/14013

רשב"ם: פירוש למסכת בבא בתרא.

רשומות (מאסף). כרך ב'. תל-אביב תרפ"ב.

רש''י: פירוש לגמרא.

שאילת יעב"ץ (שו"ת). יעקב עמדן. אלטונה תצ"ח.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/19536

שארית ישראל (דברי-ימים). מנחם מן בן שלמה לוי (אמלנדר). אמשטרדאם ‏תש"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/44234 (חלק שני מספר יוסיפון) אמסטרדם ת"ר 1840

http://www.hebrewbooks.org/37800 קניסבורג תר"כ 1860

http://www.hebrewbooks.org/35055

http://www.hebrewbooks.org/19695 פיורדא תקכ"ז 1767

http://www.hebrewbooks.org/39484 לבוב תר"ז 1847

שבחי האר"י (אגדות ומופתים). ירושלים תרס"ה.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3765

שבחי הבעש''ט (אגדות ומופתים). לבוב תרס"ו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/24541

שבחי רבי חיים ויטאל (חזיונות). חמו"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/9554

שבחי ירושלים (קדושת הארץ). ז'יטומיר תר"ך.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/7351

שְבָחי צדיקים (חסידות), מנדל ציטרין. ורשה חש"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/41968 ורשה תרמ"ד 1884

שבט יהודה (גזרות ודברי-ימים). שלמה בן וירגא. הנובר תרס"ו.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/30688

שבילי אמונה (פילוסופיה). מאיר אלדבי. וינה תרס"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/11635

שבת-קודש בגן-עדן (סיפור-עם ביהודית). וילנה תרנ"ז.

שיחות הצדיקים (חסידות). חשו"ד.

שלשלת הקבלה (דברי-ימים). גדליה בן יחיא. צולקיוב תקס"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/6618

שם הגדולים (חיי חכמים וספריהם) ח. י. ד. אזולאי. הו"ל י. בן-‏יעקב. וינה תרכ"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/30594

        http://www.hebrewbooks.org/30595

שם הגדולים החדש (חיי האחרונים). ורשה תרל"ד.

שערי אמונה (חסידות). ורשה תרס"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/9037 ירושלים תרצ"ה 1935 (?)

שערי ירושלים (ארץ-ישראל). ורשה תרל"ג.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/20535

שערי מוסר השכל (משלי חכמים וחידותיהם). ירושלים תרל"ב.

שערי תשובה (תשובות הגאונים). יחד עם ס' "נהרות דמשק". ‏ליפסיה תרי"ח.

‏ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/30774 לייפציג תרי"ח 1858

 

תגמולי הנפש (מוסר). הלל בן שמואל. ליק תרל"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/20913

תהלה למשה (מאסף). ליפסיה תרנ"ו.

תולדות אדם (חיי שלמה זלמן בן יצחק). ורשה תרי"ד.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/19697

תולדות אלכסנדר – חברו פלוני אלמוני – הוציאו לאור עם הקדמה והערות: ישראל הלוי, ברלין, מקיצי נרדמים, תרמ"ו.

ראה בית הספרים הלאומי: מספר מערכת: 001091953

תולדות הנפלאות (חסידות). מרדכי ברוקמאן ורשה תרנ"א.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3882

תוספות לתלמוד.

תוספתא עתיקתא (מדרשים). הו"ל חיים הורביץ. קרקא תר"ן.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/35832 מיינץ תר"ג 1890

http://www.hebrewbooks.org/35721 פרקפורט על נהר מיין תרמ"ט 1890

תורה אור (מוסר השכל). דון יוסף אבן יחייא. ויניציאה ת"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/6361

תחכמוני (משל ומליצה). יהודה אלחריזי. הו"ל א. קמינקא. ורשה ‏תרנ"ט.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/11922

תפארת הצדיקים (חסידות). מאיר בן אהרן אריה ליב מפרמישלאן ורשה תרס"ח.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/3862

תפלת החדש (כמנהג ק"ק ספרד). וינה תר"ט.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/22141 ליוורנו תשי"א 1951

http://www.hebrewbooks.org/21925 ליוורנו תשי"א 1951

תקפו של יוסף (סיפור יוסף, ועוד) י. ש. פרחי. ליוורנו תרנ"ב.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/498

תרגום שני על מגילת אסתר.

ממ"ב: http://www.hebrewbooks.org/44358 באזיליאה שס"ז 1607

http://www.hebrewbooks.org/19179 שקלוב תקצ"ג 1833

http://www.hebrewbooks.org/35990 לבוב תקנ"ח 1798

http://www.hebrewbooks.org/35991 טשרנוביץ תקצ"ח 1838

http://www.hebrewbooks.org/39658 ברלין תרנ"ח 1898

 

‏‏‏אתר זה מהווה חלק מאתר מס"ע – המרכז לסיפורי עם ולפולקלור

 

 

 

 

מבוא

מסד הנתונים

תוכן הענינים

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור