לדף המבוא

לאתר מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור

           

       

 

ממקור ישראל

מיכה יוסף בן גריון (ברדיצ'בסקי)

 

תוכן העניינים

סיפורים לאומיים

מימי התנ"ך

‏‏מימי בית שני

עשרת השבטים / גואלים

גזירות / סיפורי ארץ-ישראל

 

סיפורים דתיים

סיפורי התלמוד בפי הבאים אחריו

מסיפורי הזוהר בעברית

ראשונים ואחרונים

‏‏מקובלים וחסידים

 

סיפורי עם

אהבה ואמונים

מסילת ישרים

סיפורי אליהו

סיפורי מוסר

 

סיפורי המזרח

סיפורי חכמה / סדרה ראשונה

סיפורי חכמה / סדרה שנייה

חידות ומשלים

אמרי בינה

מיפיותו של יפת

‏‏‏

אתר זה מהווה חלק מאתר מס"ע – המרכז לסיפורי עם ולפולקלור

 

 

 

 

לדף המבוא

לאתר מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור