מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumim / Maale Adumim Institute

שירים - דף ראשי

Kantes - pajina principal / Songs - Main Page
רשימת סוגות
Jeneros literarios / Literary genre List


סוגה

Jenero literario / Literary genre

Avlado i no kantado דקלום

Biblia ladino תנך/משנה לאדינו

CP קופלאס

Cancion narativa שיר נראטיבי

Coplas del felek קופלאס על פגעי הזמן

HM המנון

Hag. הגדה של פסח

LR (קנטיגה (שיר לירי

LR Acu שיר צובר

LR Srd שיר לירי סדרתי

LR md קאנטיגה מודרנית

OR תפילות ובקשות

PY Tr. פיוט מתורגם ללאדינו

PY פיוט

Poema de autor שיר למחבר

Poema שיר ספרותי

RM Md רומנסה מודרנית

RM רומנסה

RM/CP רומנסה/קופלאס

RM/LR רומנסה/קאנטיגה

לא מוגדר