לדף השער

 

מנחת כלולות

פתיחה

באחד הימים התייצב מספר הסיפורים לפני המלך אָנוֹשִׁירְוָן ומצאו שקוע בשרעפים עמוקים. למראה המספר אורו פניו של המלך. הוא החווה בידו ורמז לו לשבת לצידו.

"המלך ירום הודו," אמר מספר הסיפורים לאחר רגע ארוך של שתיקה, "פניך מעידים בך שאתה הוגה בעניין נכבד ונראים הדברים שמחשבה כלשהי מציקה לך וטורדת את מנוחתך. אם על המלך טוב, ישתף נא את עבדו בהרהוריו ואולי אוכל להצהיל את רוחו בדבר מן הדברים."

המלך חייך, התבונן במספר שלו רגע ארוך כנמלך בדעתו ולבסוף השיב: "אכן, בשעה טובה הגעת הלום ודומני כי תוכל לסייע לי יותר מכל אדם אחר בעניין זה שאני הוגה בו."

"יגל נא המלך את מחשבתו לאוזן עבדו" אמר מספר הסיפורים "ואני אעשה כמיטב יכולתי לסייע בידו להוציא מחשבתו הטובה מן הכוח אל הפועל."

"סוד גלוי הוא", אמר המלך "שבעוד שבועיים ימים עומדים אנו לחוג את כלולות בתנו, הנסיכה נעמה, עם בחיר לבה, הנסיך דורון, ודומני כי לא אטעה אם אומר כי שניהם כאחד ניחנו בחן ויופי כמו גם בחכמה ודעת ועתידים הם לעשות חיל בחייהם ולהיות לסמל ולמופת לממלכה כולה. והנה, עלה בדעתי כי ביום הגדול הזה, כאשר יוצאים הם לדרכם המשותפת ומפליגים בנתיבות החיים מן הראוי הוא להעניק להם צידה לדרך – צרור עצות אשר יסייעו בידם לעמוד במבחנים המצפים להם ולהתגבר על הקשיים שעוד נכונו להם בדרכם זו.

אני מאמין כי הדרך הטובה והיאה לעשות זאת היא באמצעותך, שכן סיפוריך המופלאים שובים את לב המאזינים בקסמם ואינם מכבידים על אוזניהם ועם זאת שזורים הם בדברי מוסר ובחכמת חיים וכל השומע אותם יוצא נשכר. על כן חפץ אני כי ביום המיועד, לאחר שניטיב לבנו במשתה החתונה ונרים כוס לחיי הזוג המאושר, תשב עמנו ותטעימנו מעט ממתק סיפוריך וממעין חוכמתך וכך נצרף יחדיו את המועיל עם המהנה ונשמח את לבם ואת לב כל אורחינו."

"באהבה ובכבוד" השיב מספר הסיפורים "דברך חוק הוא לי ולא אאחר מלעשות כמצוותך." והוא קד עמוקות לפני המלך ויצא מן האולם.

הגיע יום החתונה. כל הממלכה לבשה חג והכל שמחו בשמחת הזוג הצעיר. וכשהסתיים הטקס ותמה הסעודה, נתן המלך אות למספר הסיפורים וזה האחרון קם על רגליו וקד עמוקות לפני המלך וקרואיו ולאחר ששקטה ההמולה ונשתררה דממה פנה אל בני הזוג ואמר:                                                                                         

לסיפור הראשון

 

לאתר האינטרנט של מרכז מס"ע