לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

958

תמימים וערמומים

מוכסן עם-הארץ נתקשה במנהגי "הסדר" של פסח. ניסה לעיין ב"הגדה" ולא הבין כלום: מימיו לא היה מומחה "לאותיות הקטנות."

נמלך ושלח את אשתו, שתציץ בחלון שכנו הנפח ותראה כיצד עורכים שם את "הסדר". יצאה האשה, הציצה ונזדעזעה: – הנפח עומד באמצע הבית שרווליו מופשלים לו עד למעלה ממרפקיו, והוא דורך את אשתו במגריפה שבידו.

חרידה ושחוחה חזרה המוכסנית לביתה. אמר לה בעלה:

מה ראית?

שתקה ולא השיבה כלום. חזר הבעל ושאל – והיא שותקת, כאילו בלעה את לשונה. רתח המוכסן, הפשיל שרווליו עד למעלה ממרפקיו, לקח את המגריפה והתחיל חובט את האשה. קיבלה העלובה את הדין עליה, כבשה את כאבה ואמרה:

אם אתה יודע, למה זה תשאל?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם