לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

957

תמימים וערמומים

מוכסן שב לביתו מן העיר עגום וזעף. ראתה אשתו שלבו רע ואמרה לו:

מה אירע לך?

נאנח המוכסן:

שמועה רעה שמעתי בעיר. משיח עתיד לבוא... מה נעשה לשדותינו ולכל הרכוש, אשר עשינו פה?

ניחמה אותו אשתו ואמרה לו:

לחינם אתה מצטער. כשם שהציל הקדוש ברוך-הוא את כל ישראל מפרעה ומהמן ומכף כל הקמים עלינו, כך יצילנו בחסדו גם מידו של משיח...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם