לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

9

קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

הלכה נתחדשה היום, – סיפר יהודי בשוק. – בבית-דינו של הרב נמנו וגזרו על הנשים, שמשתים-עשרה עד אחת לא תהא להן דריסת-הרגל ברחבה שלפני הבורסה.

תמהו השומעים:

- מה טעם גזרו כך?

הסביר המספר:

- משום שאותה שעה הכל יוצאים מן הבורסה בלי מכנסיים...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם