לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

877

אכלנים ושתיינים

שאלו לרבי ברוך-מרדכי ליבשיץ:

על הכתוב "ראה הים וינס" דרשו באגדה: "מה ראה? ראה ארונו של יוסף"‏[22]. וקשה: מה הועילו חכמים בדרשתם? לו גם יהי שארונו של יוסף ראה הים, למה נס?

השיב רבי ברוך-מרדכי:

יפה דרשו חכמים. אין ארון של מת בלי מלווים מן ה"חברה קדישא", והללו גיבורים לשתות ים שלם. וכיוון שהים ראה אותם – מיד נבהל ונס.

מדרש תהלים, מזמור קי"ד, ועיין גם בראשית רבה פז, י.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם