לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

878

אכלנים ושתיינים

"חברא קדישא" הזמינה את הירש-ליב בדחן לסעודה של ט"ו כסלו. וכטוב לב המסובים ביין, אמרו לו לבדחן:

רבי הירש-ליב, פתח פיך ויאירו דבריך.

פתח הירש-ליב ואמר:

קושיה חמורה אני מקשה על משה רבינו. למה הטריח לקדוש ברוך הוא, שישנה סדרי בראשית ויקרע א הים? היה לו להזמין "חברא קדישא", שכוחה בגרונה לשתות ים שלם, והיתה שותה את הים כולו. אלא שתי תשובות בדבר. ראשית, "חברא חקידשא" יודעת לשתות ים יין, ולא ים מים. ושנית, קיימא לן: השותה מחזיר כפליים כמה ששתה. הרי, שאילו שתתה "חברא קדישא" את הים, היתה מחזירה שניים במקומו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם