לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

876

אכלנים ושתיינים

רבי אייזל חריף יצא לרחוב וראה חברי ה"חברא קדישא" שבים מבית-הקברות ורגליהם כושלות מחמת שיכרות.

תמה ואמר:

הללו מעולם האמת הם באים, ורגליים אין להם כשקר‏[21].

"שקר אין לו רגלים", אלפא-ביתא דרבי עקיבא.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם