לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

629

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

רבי מאיר-שמחה כהנא היה אומר:

יכול אדם להתחפש עד כדי שיהא נראה גנרל, ואפילו עד כדי שיהא נראה דוכס או מלך. אבל אין אדם יכול להתחפש עד כדי שיהא נראה רבי של חסידים, משום שכיוון שהוא לובש משי וחובש "שטריימל" ומעמיד לו גבאי ונוטל "פדיונות" – הרי הוא כבר רבי ממש...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם