לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

630

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

שאל חסיד לרבו:

רבי, מה טעם אנו מתאבלים על גלות השכינה, ואין אנו מתאבלים על גלות המקום ברוך-הוא בכבודו ובעצמו?

החזיר לו הרבי:

כבר הסבירו חכמים ואמרו: "טלטולי דאיתתא קשין מדגברא"...‏[10].

הרבי טעה במחילת-כבודו. חכמים אמרו להיפך: "טלטולי דגברא קשין מדאיתתא", כתובות כח א

לסיפור הבא

לסיפור הקודם