לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

628

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

חסידים סיפרו במעמדו של רבי דוד גרודנה על חכמתו ואור-פניו של צדיק אחד מצדיקי-הדור. נענה רבי דוד ואמר:

שימעו ואספר לכם מעשה, שהיה בי. פעם אחת, כשהייתי נער, יצאתי מן הבית וראיתי קהל גדול בקצה הרחוב. מיד רצתי לשם ושאלתי: "מה אירע"? החזירו לי: "כאן מראים חתול אנגלי". ביקשתי להסתכל בחתול האנגלי ואמרו לי: "צריך לשלם קופיקה תחילה". בן-עניים הייתי וחסתי על הקופיקה, אלא שלא יכולתי לכבוש את יצרי, פישפשתי ומצאתי קופיקה בכיסי – ושילמתי. כיוון ששילמתי קם אדם אחד, בעל החתול, ונתן לי להציץ לתוך חרך של קיטון, עשוי כמין ארון. הצצתי וראיתי – חייכם, רבותי, חתול ככל החתולים שבעולם... אותה שעה למדתי: מקום שקהל רב, והכל מבקשים להסתכל, ואין נותנים לשום אדם להסתכל, אלא אם-כן משלם קופיקה תחילה, ולאחר שמשלם מציץ לתוך חרך – נעשה כל חתול פשוט חתול אנגלי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם