לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

620

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

צדיק מפורסם הלך לפקוד את חסידיו, והלכה הפמליה שלו עמו. עם בוקר הגיעו לכפר. מיד יצא המוכסן להקביל את פניו ובקשה בפיו, כי יסור הצדיק לביתו להתפלל שחרית, למען יבורך הבית בגללו. אמר לו הגבאי:

ומה "פדיון" תתן?

השיב המוכסן:

שלוש פעמים ח"י אתן.

גער בו הגבאי:

בשכר "פדיון" מועט כזה דייך, שהוא יחיה יעשה בביתך "הכנות" לתפילה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם