לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

621

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

חסידים ישבו בחבורה ודנו:

מי גדול ממי?

דנו ודנו, נימנו וגמרו:

מוזג גדול, שהמוזג עושה סחורה בכל הגויים שבכפר. דוכס גדול ממוזג, שהדוכס עושה סחורה בכל המוזגים שבאיפרכייה. מלך גדול מדוכס, שהמלך עושה סחורה בכל הדוכסים שבמלכות. מלך בכיפה גדול מסתם מלך, שהמלך בכיפה עושה סחורה בכל המלכים שבכיפה. צדיק גדול ממלך בכיפה, שהצדיק עושה סחורה – במלך-מלכי-המלכים...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם