לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

619

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

חסיד היה רגיל לעלות לצדיקו כל שנה לימים נוראים. פעם אחת נאנס ולא עלה. לימים בטל אונסו ועלה. נתן לו הצדיק שלום ושאל:

מה ראית לשנות ממנהגך ולא באת לימים נוראים. התנצל החסיד:

רבי, תכפוּ עלי עסקים קשים ולא היה בידי לבוא.

נאנח הצדיק:

אוי!... "ובכן תן פחדך" גם-כן ממון?

נאנח אחריו החסיד:

אוי!... "ובכן צדיקים" גם כן ממון...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם