לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

618

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

בחבורה של חסידים נימנו וגמרו:

גדולים צדיקים אחרונים מצדיקים ראשונים. ביעקב נאמר: "ולא ידע, כי רחל גנבתם"‏[5]. ובמשה נאמר: "לא ידע, כי קרן עור-פניו"‏[6]. כלום יצוייר, שהרבי שלנו לא היה יודע?

נטפל אליהם מתנגד אחד והוסיף:

אף אני כיהודה ועוד לקרא. בלוט נאמר: "ולא ידע בשכבה ובקומהּ"‏[7]. כלום יצוייר שהרבי שלכם לא היה יודע?

בראשית לא לב

שמות לד כט

בראשית יט לג

לסיפור הבא

לסיפור הקודם