לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

585

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מתחילה, כשהיה שלום-עליכם עשיר, עסק במסחר ורק עתים קבע לספרות. לאחר שהפסיד ממונו לא עסק אלא בספרות בלבד, ומכאן ואילך היה זקוק לפעמים לגמילות-חסד, כאורח סופרים יהודים. פעם אתת שאל לו אחד מידידיו:

- מה מצבך?

- ברוך-השם, – השיב שלום-עליכם: – אני יושב על ‏התורה ועל העבודה ועל גמילות-חסדים... [75]

(י. ל. ברקוביץ, "שלום-עליכם בוך", ניו-יורק, עמ' 5).

[75] השווה: "על שלשה דברים העולם עומד – על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים", משנה אבות א, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם