לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

584

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

בחור משכיל הביא לאיזק מאיר דיק חיבור שכתב. אמר לו איזק-מאיר:

-בני, אם רצונך להיות מחבר בישראל, חייב אתה לקבל עליך, שעד ארבעים שנה תרעב ללחם ותחזור בחיבוריך על הפתחים.

שמע הבחור המשכיל, ושאל:

- ומארבעים ואילך?

החזיר לו איזק-מאיר:

- אל תדאג; מארבעים ואילך כבר תהיה בקי ורגיל בכך.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם