לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

546

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מלמד מספר עם תלמידיו על הוויות-העולם:

- סתם אדם לובש חלוק נקי כל ערב-שבת, אחרי מרחץ; סתם עשיר לובש כל יום ויום; רוטשילד לובש שלוש פעמים ביום:‏ ערב ובוקר וצהרים; והקיסר – שני חיילים מזומנים לו יומם ולילה: ‏אחד מלבישו חלוק נקי ואחד פושטו, אחר מלבישו ואחד פושטו.

סתם-אדם שותה טה וחתיכת-סוכר לו בפיו; סתם עשיר – שלוש חתיכות הוא מטיל לתוך הכוס ושותה; רוטשילד – שלוש בפה ושלוש בכוס; והקיסר - מערים לו טה לתוך הפה של רֵישְתּוֹר [62] – סוכר, ומשם הוא שותה.

סתם-אדם טח חמאה על-גבי גלוסקה מבחוץ ואוכל; סתם-עשיר - טח מבחוץ ומבפנים ואוכל; רוטשילד – על כל לגימה ולגימה הוא טח מבחוץ ומבפנים ואוכל; והקיסר – שני שרים מזומנים לו ומערוכים בידיהם, אחד טח מבחוץ ואחד טח מבפנים, והוא אוכל.

סתם-אדם אוכל סופגניות כמו שהן; סתם-עשיר – בחמאה רותחת הוא טובל ואוכל; רוטשילד – כל לגימה ולגימה הוא טובל ואוכל; והקיסר – איצטלה של סופגניות מלבישים אותו, וממלאים לו את הכיסים חמאה רותחת, והוא קורע מן האיצטלה, טובל בכיס ואוכל, טובל ואוכל.

סתם-אדם אשתו שומרת עליו שלא יטרידוהו משנתו; סתם עשיר – חדר לפנים מחדר הוא נכנס, שלא יטרידוהו משנתו; רוטשילד – תריסר משרתים שומרים עליו, שלא יטרידוהו משנתו; והקיסר - לגיון חיילים עומדים על פתחו וצועקים: "שקט! הקיסר ישן!"

סתם-אדם ישן עד הבוקר, קם ואוכל; סתם-עשיר ישן עד עשר שעות, קם ואוכל; רוטשילד ישן עד מנחה, קם ואוכל; והקיסר – ישן כל היום וכל הלילה, ואוכל – למחר.

[62] עי' משנה יח, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם