לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

545

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

רבי, – שאל תלמיד אחד בשעת ההפסקה, – מה טעם משתכרים מן היין?

הסביר לו המלמד:

- שני יצרים יש לו לאדם – יצר טוב ויצר רע, כל-זמן שהם שרויים במקומם, זה מימין וזה משמאל, אין אחד פוגע בחברו, והרי מנוחה ושלווה, אבל כיוון שאדם ממלא כרסו יין והמקום נעשה צר לשני היצרים, מיד הם מתחילים לנגוח זה בזה, ונמצאת מהומה באה.

חזר התלמיד ושאל:

- ‏אם-כן. מה טעם אין אדם משתכר, כשהוא ממלא כרסו מים?

גיחך המלמד:

- שוטה מופלג: כיצד ישתכר אדם מן המים?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם