לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

547

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מצאו למלמד, שירד מעיירתו ליריד הגדול שבכרך הסמוך.

אמרו לו:

- מלמד, מה עניינך ליריד?

החזיר המלמד:

- מי יודע שמא תימצא לי עגלה של-חנם לחזור?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם