לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

534

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

בירקנהם נכנס לרסטורן כשר ומצא את השמש "בעל התענית" שלו [53] יושב ואוכל כאחד האדם. כעס כעס גדול:

- רמאי כך אתה צם?

פייסו "בעל-התענית" והחזיר לו:

- תנוח דעתך, מר בירקנהים; אתה אינך מפסיד כלום. לשמך אני צם. אבל גם מר וולף הזמין תענית היום וקיפח שכרי, ולשמו אני אוכל, כדי שהוא לא יצא ידי חובתו...

[53] היראים שבקהילות אשכנז, החסים על גופם, מעמידים להם "בעל-תענית", שיצום בחריקיהם ביום-צום, כגון בתענית "יאהרצייט", שהמערבים זהירים בה, על-פי רוב ממלא השמש של הקהילה תפקיד חשוב זה, ויש שביום אחד הוא מוציא כמה "חייבי-תענית" ידי חובתם.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם