לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

533

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

שמש בא אל הגבאי לבקש הוספה על שכרו:

- עבודת-פרך הוא עובד, עשרים וחמש שעות ביום.

- היכי תמצי? – לגלג עליו הגבאי, – אין במעת-לעת שלם אלא עשרים וארבע שעות.

- מה בכך? – החזיר השמש. – טרח ושאל את הבחורים שבבית-המדרש ויעידוני, אם לא כל יום אני קם לכל-הפחות שעה אחת קודם הנץ החמה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם