לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

532

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

רב חדש נתמנה בעיר וראה שהשמש הזקן טורח במלאכתו כל היום: עם בוקר הוא מקיש על התריסים ומעיר את העם לתפילה. ביום הוא שואב מים וחוטב עצים לבית-המדרש. בערב מטיב את הנרות ומסיק את התנורים, ובלילה הוא לן בבית-המדרש.

אמר לו הרב:

- כמה אתה מקבל שכר?

- חמישה זהובים לשבוע, – השיב הזקן.

תמה הרב:

- בשכר מועט כזה אתה מסתפק?

החזיר לו הזקן:

- רבי, השכר מועט, אבל הכבוד מרובה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם