לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

535

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

שנה-שנה היה השמש מזכיר ל"גביר" יום פטירת אביו, "והגביר" היה נותן לו שכר-טרחה בעין יפה. פעם אחת נמלך השמש ואמר:

- "הגכיר" טרוד בעסקיו מן הבוקר עד הערב, וחזקה עליו שמחמת טרדה לא ירגיש בדבר. אלך ואזכיר לו יום פטירת אביו פעמיים בשנה.

אמר ועשה – וקבל שכר גם על אזכרה שנייה. ראה שהצליח, נמלך ואמר:

- מכאן ואילך אזכיר לו גם פטירת אמו פעמיים בשנה.

אמר ועשה – וגרשו "הגביר" מן הבית.

- בשלמא אב – ניחא, – צווח "הגביר": – אין אדם יודע, כמה אבות היו לו. אבל אֵם אי-אפשר שתהיה לאדם יותר מאחת...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם