לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

519

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

שבת קודם מוסף ניגש אורח אל הגבאי וביקש רשות לירד לפני התיבה: הוא יודע פרק בחזנות. הסכים הגבאי. לאחר שסיים ועלה מן התיבה ניגש האורח שוב אל הגבאי ושאל:

- מוספי מהו בעיניך?

החזיר לו הגבאי:

- שלמה אמר: "יש מתעשר ואין כל", [52] ואני אומר: יש מתחזן ואין קול.

[52] משלי יג, ז.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם