לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

518

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

חזן בא לעיר עם משורריו ומכר כרטיסים "לשמוע אל הרנה ואל התפלה". וכשירד לפני התיבה הוברר, שאין כאן לא רינה ולא תפילה, אלא שברי קול צרוד. רגזו בעלי-

הכרטיסים ותבעו ממונם. התנצל החזן ואמר:

- רבותי, צינה אחזתני. אונס רחמנא פטריה.

לא נתפייסו בעלי-הכרטיסים והלכו עמו אל הרב לדין. עיין הרב בדבר ואמר לחזן:

- אין אתה יכול לפטור עצמך בטענת-אונס. כל-עיקרו של דין-אונס מנערה המאורסה אנו למדים, ואותו מעשה הוא ההפך הגמור לגבי מה שלפנינו: הנערה המאורסה צעקה ומושיעים לא היו לה, ואילו אתה – מושיעים [51] היו לך, אלא שאתה לא צעקת.

[51] ‏מושיעים-משוררים, "העלפער" בלעז.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם