לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

520

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

עשיר ביקש מאת הגבאים. שיעשו אותו ש'ץ למוספים של ימים נוראים. תמה כל הציבור:

- עשיר כמותו מה צורך יש לו בחזנות?

הגיעו הדברים לאזניו של אותו עשיר והחזיר:

- כלום שכר אני מבקש? זוהי נדבה, שאני מבקש ליתן לבית-המדרש.

היה שם פיקח אחד. נענה ואמר:

- הניחו לו ויתפלל. מי שאינו יכול ונותן תבוא עליו ברכה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם