לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

512

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

גמרא של חזנים.

תנו רבנן: עמדו בתפילה, אף-על-פי שיש שם בחור שקולו ערב, אין מורידין לפני התיבה אלא נשוי.

מאי טעמא?

- שיהא לבו נשבר ונדכה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם