לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

513

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

הנצי"ב מוולוז'ין היה מקפיד, שחזן יהא גם שוחט, כדי שבעל-כורחו יהא זהיר במצוות:

- חזן, – היה הנצי"ב אומר, – דינו כדין שור המועד. אין לו שמירה אלא – סכין... [49]

[49] ‏בבא קמא מה, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם