לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

511

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

הביטו אחרי יוסי גולדה'ס ומצאו, שאינו מתפלל תפילה בלחש. אמרו לו:

- רבי יוסי, האי מאי?

החזיר יוסי:

- כך דיני, חזן אינו מתפלל אלא בשכר. תפילה בקול, שאתם מעלים לי שכר עליה, אני מתפלל. רצונכם, שאתפלל תפילה בלחש? העלו לי שכר גם עליה – ואתפלל.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם