לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

462

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מנין למגיד, שתחילה ידרוש ואחר-כך יחזור על הפתחים ויבקש נדבות?

- שנאמר: "יהמו ככלב", ואחר-כך – "ויסובבו עיר". [33]

[33] תהלים נט, ז.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם