לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

461

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

ליטאים ישבו ודנו בחבורה:

- מפני-מה פטורים רבני-אשכנז מעבודת-המלך?

נענה אחד מן החבורה ואמר:

- בנוהג שבעולם, חיילים שבשורה שווים לקומה, ואילו רבני-אשכנז כל אחד מהם קטן מחברו.

[נוסח אחר:

שאל ליטאי לחברו:

- קימא לן: לגוורדיה של המלך לוקחים גויים גדולים, וקשה: מפני-מה אין לוקחים לגוורדיה של המלך את רבני-אשכנז, שאין כמרתם גויים גדולים?

תרץ לו חברו:

- לא קושיה: בגוורדיה של המלך כל הגויים שווים, ואילו רבני-אשכנז כל אחד מהם גוי גדול מחברו].

לסיפור הבא

לסיפור הקודם