לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

463

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

שאלו למגיד מרַיְצָה:

- שנה שאנו עומדים בה מה היא – מעוברת או פשוטה?

השיב המגיד:

‏- לא מעוברת ולא פשוטה, אנא חסרה חודש שלם.

‏אמרו לו:

- היכי תמצי שנה חסרה חודש?

הסביר המגיד:

- מעשה שהיה כך היה. יצאתי, כמנהגי, לעיירות הסמוכות על-מנת לדרוש בבתי-כנסיות ובבתי-מדרשות ולחזור אחר-כך על הפתחים ולבקש נדבות. באתי לעיירה

אחת ומצאתי, שאנשי-המקום "כיס" יש להם, אבל "לב" אין להם – ופטרוני בלא-כלום. נכנסתי לעיירה אחרת ומצאתי, שאנשי-המקום "כיס" יש להם, אבל "לב" אין להם – ונפטרתי מהם בלא-כלום. הוו אומרים: שנה זו חסרה חודש שלם, הוא חודש "כיס-לב" (=כסלו).

לסיפור הבא

לסיפור הקודם