לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

411

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

חשוב אחד מחשובי-העדה בא אל הרב ליטול הימנו עצה בעסקי-מסחר. אמר לו הרב:

- בעסקי-מסחר איני יודע כלום.

לימים שוב בא אותו חשוב אל הרב ליטול הימנו עצה בענייני-שידוכים. אמר לו הרב:

-בענייני שידוכים איני יודע כלום.

הקפיד החשוב ואמר:

- רבי, תמה אני, על מה אתה מקבל שכר? שמא על מה שאין אתה יודע?

החזיר לו הרב:

- טועה אתה. אני מקבל שכר על המעט שאני יודע. אלמלי הייתי מקבל שכר על מה שאיני יודע, לא היו אוצרותיו של רוטשילד מספיקים לכך.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם