לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

412

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

אמרו עליו על רבי חיים-יעקב ווידרביץ, רבם של החסידים במוסקבה, שהיה בקי גדול בצורת מטבע ומרגלא בפיו:

- לדברי חכמים, שכל החלומות הולכים אחרי הפה, [10] ‏מה ראה יוסף לקפח את חייו של שר-האופים ולא פתר גם לו את חלומו לטובה? אלא צא ולמד: שר-המשקים מה כתוב בו? "ויספר שר-המשקים", [11] מלמד שספר ומנה מידו לידו של יוסף, ובדין עשה יוסף שפתר לו חלומו לטובה. ואילו שר-האופים מה כתוב בו? "ויאמר שר-האופים", [12], באמירה בעלמא ביקש לצאת ידי חובתו, – ילך למיתה.

[10] ברכות נה, ב.

[11] בראשית מ, ט.

[12] בראשית מ, טז.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם