לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

410

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

רבי דוד מנובוהרודוק, בעל "גליא מסכת", חי חיי-עוני והייתה אשתו תובעת ממנו תמיד, שיבקש תוספת על שכרו.

פעם אחת התרגז רבי דוד ואמר לה:

- כיצד אבקש הוספה והקהילה קטנה ועניה?

התרגזה גם אשתו והחזירה לו:

- תינח אתה, שאי אתה יכול להיות רב אלא בנובוהרודוק הקטנה והענייה; אבל במה אתה פוטר אותי, שיכולה אני להיות רבנית אפילו בוילנה הגדולה והעשירה?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם